MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Kielce: Sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 9165 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268381 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika ...

Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku PUK ul. Młoda 28 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 3633 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264873 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Świadczenie usług telefonii VoIP

Kielce: Świadczenie usług telefonii VoIP
Numer ogłoszenia: 282089 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230127 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej ...

Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
oraz wykonanie robót budowlanych w budynku PUK przy ul. Młodej 28 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 280213 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250063 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 275433 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243413 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu

Kielce: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu
Numer ogłoszenia: 515064 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 459418 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Polska-Kielce: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Polska-Kielce: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2013/S 240-417941
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Urządzenia sieciowe

Polska-Kielce: Urządzenia sieciowe
2013/S 236-409871
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych ...

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych w celu przyłączenia 6 obiektów do sieci projektu e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 245927 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa serwera na potrzeby UM i ZOiIUM Kielce

Kielce: Dostawa serwera na potrzeby UM i ZOiIUM Kielce
Numer ogłoszenia: 237399 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Zakup oprogramowania serwerowego Oracle

Kielce: Zakup oprogramowania serwerowego Oracle
Numer ogłoszenia: 394532 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Sprzedaż energii elektrycznej ...

Kielce: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 158811 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102917 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 115661 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82963 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - PL-Kielce: Usługi pocztowe

PL-Kielce: Usługi pocztowe
2013/S 102-174844
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych
Numer ogłoszenia: 90263 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135002 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wykonanie digitalizacji dokumentacji powiatowego ...

Kielce: Wykonanie digitalizacji dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Numer ogłoszenia: 83931 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148858 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Kielce: Sprzedaż energii elektrycznej ...

Kielce: Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 61189 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - PL-Kielce: Urządzenia sieciowe

PL-Kielce: Urządzenia sieciowe
2013/S 059-096936
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów komputerowych
Numer ogłoszenia: 38695 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji ...

Kielce: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Numer ogłoszenia: 87630 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55888 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Wyświetlanie 1 - 20 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2