MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 43841 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ...

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 15989 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313975 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 377353 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343285 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 364867 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339857 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 363177 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331575 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego ...

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 352967 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 347935 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311653 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA
Numer ogłoszenia: 335309 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa licencji otwartej programu WPF-Wieloletnia ...

Kielce: Dostawa licencji otwartej programu WPF-Wieloletnia Prognoza Finansowa Systemu OTAGO wraz z instalacją
Numer ogłoszenia: 329417 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych
Numer ogłoszenia: 325615 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275931 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1

Kielce: Wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 321947 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332958 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 310563 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277741 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 341946 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245691 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Kielce: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Numer ogłoszenia: 279304 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 227479 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199829 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: wykonanie systemu audiowizualnego z wykorzystaniem monitorów LED ...

Kielce: wykonanie systemu audiowizualnego z wykorzystaniem monitorów LED na budynku parkingu wielopoziomego przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Kielcach
Numer ogłoszenia: 227617 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204749 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 ...

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Rynek 1 w Kielcach w ramach projektu
e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 215503 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Kielce: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych
Numer ogłoszenia: 207101 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161490 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 189749 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa mebli biurowych

Kielce: Dostawa mebli biurowych
Numer ogłoszenia: 189113 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wyświetlanie 1 - 20 z 47 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3