MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 4 w Kielcach.

4. Majątek.

Majątek jednostki.

5. Ogłoszenia

1. WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO,

2. Zapytanie ofertowe

6. Konkursy.

Konkurs na stanowisko urzędnicze.