MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Leszczyńska 8, został przekształcony w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach z siedzibą w Kielcach
ul. Leszczyńska 8. - UCHWAŁA NR XLV/944/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach.

4. Majątek.

Majątek jednostki.