MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Kujawska 18, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Kujawska 18 - UCHWAŁA NR XLV/950/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

4. Majątek.

Majątek jednostki.