MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Majora Jurija Gagarina 3, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Generała Stanisława Maczka w Kielcach  z siedzibą w Kielcach ul. Majora Jurija Gagarina 3 - UCHWAŁA NR XLV/948/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

4. Majątek.

Majątek jednostki.

5. Ogłoszenia

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majatku ruchomego.