MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Barwinek 31, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Barwinek 31 - UCHWAŁA NR XLV/954/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach.

4. Majątek.

Majatek jednostki.

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnego majątku/ Ogłoszenia na wolne stanowisko