MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Łanowa 68, został przekształćony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Łanowa 68 - UCHWAŁA NR  XLV/949/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoła Podstawowa nr 23 w Kielcach.

4. Majątek.

Majątek jednostki.

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze