MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Wspólna 17, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Bohaterów Westerplatte
w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul.Wspólna 17 - UCHWAŁA NR XLV/941/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

6. Majątek

6. Wykaz sprzętu przeznaczonego do likwidacji