MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Zimna 16, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Zimna 16. - UCHWAŁA NR XLV/937/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej nr 7