MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Kielcach.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 rozwiązany z dniem 31.08.2005 r. Uchwałą Nr XLVI/876/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 14 lipca 2005 r.