MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Konsultacje

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.

Oferta Polskiego Związku Diabetyków

Oferta Polskiego Związku Diabetyków złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarzadzenie Nr 125/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia oraz ekologia i ochrona środowiska.

Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2