MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących tegracyjnych nr 4 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Jasna 20/22, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Jasna 20/22. - UCHWAŁA NR XLV/940/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 4 w Kielcach.

4. Majątek.

Majątek jednostki.

5. Ogłoszenia

1. WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO,

2. Zapytanie ofertowe