MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Adolfa Dygasińskiego 6 został przekształćony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Adolfa Dygasińskiego 6. - UCHWAŁA NR XLV/939/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

4. Majatek.

Majatek jednostki.

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnych/ zużytych składników majątku ruchomego.