MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul.Prosta 27a, został przekształcony w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach z siedzibą w Kielcach
ul. Prosta 27a - UCHWAŁA NR XLV/942/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach.

4. Majatek.

Majatek jednostki.