MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Wróbla 5, został przekształcony w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach
ul. Wróbla 5 - UCHWAŁA NR XLV/936/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.
 

2. Kierownictwo.

3. Przedmiot działalności.

Statut Szkoły Podstawowej nr 5

4. Majątek.

5. Konkursy.

Konkurs na stanowisko urzędnicze.

6. Ogłoszenia.