MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Kierownictwo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami i Geodezji

3. ZADANIA WYDZIAŁU

Zakres działania Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami i Geodezji