MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Kierownictwo Wydziału Zarządzania Należnościami

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

Struktura Organizacyjna Wydziału Zarządzania Należnościami

3. ZADANIA WYDZIAŁU

Zadania Wydziału Zarządzania Naleznościami