MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące po 1 stycznia 2004 roku