MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

465. Nr 465/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

464. Nr 464/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

463. Nr 463/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

Traci moc Zarządzenie Nr 463/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 grudnia 2014r.w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce, zmienione zarządzeniem Nr 480/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., z wyjątkiem § 1 ust. 12 i 13.

 

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 512/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2017 r.

462. Nr 462/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji oraz poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta Kielce

461. Nr 461/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Kaczowej, na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna w Konstancinie-Jeziorna

460. Nr 460/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

459. Nr 459/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

458. Nr 458/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

457. Nr 457/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2017 r. oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

456. Nr 456/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r.

455. Nr 455/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ul. Jana Karskiego

454. Nr 454/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z wdrożeniem Planu mobilności dla miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarządzenie utraciło moc Zarządzeniem Nr 429/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

453. Nr 453/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

452. Nr 452/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

451. Nr 451/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów dla podległych Miastu Kielce jednostek organizacyjnych dotyczącej przekazywania środków budżetowych na realizację wydatków bieżących i majątkowych, dokonywania zwrotów oraz przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

 

Traci moc Zarządzenie Nr 317/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Kielce, zmienione zarządzeniami: Nr 231/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr 329/2013 z dnia 27 września 2013r, Nr 13/2014 z dnia 9 tycznia 2014r., Nr 395/2014 z dnia 30 października 2014r. oraz Nr 212/2016 z dnia 8 czerwca 2016r.

 

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 320/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

 

  

450. Nr 450/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2016 r.

449. Nr 449/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu, stanowiącego własność Gminy Kielce, położonego w Kielcach przy Alei Legionów

448. Nr 448/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Hipotecznej

447. Nr 447/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2017

446. Nr 446/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia do zarządzania Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej

Wyświetlanie 1 - 20 z 466 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 24