MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

485. Nr 485/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie utraty mocy Zarządzenia powołującego Koordynatora oraz Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

484. Nr 484/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

483. Nr 483/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2011 r.

482. Nr 482/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce.

481. Nr 481/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Oskara Kolberga.

480. Nr 480/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego.

Akt został zmieniony nw. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce:

Nr 92/2012 z dn.27 lutego 2012 r., Nr 77/2013 z dn. 25 marca 2013 r., Nr 301/2013 z dn. 4 września 2013 r., Nr 37/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 192/2015 z dn. 28 maja 2015 r.

479. Nr 479/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

478. Nr 478/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2011 r.

477. Nr 477/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kielce oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania składanych w tym zakresie wniosków.

476. Nr 476/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

475. Nr 475/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków stypendiów za osiągnięcie wyników sportowych.

474. Nr 474/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 16/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale rotacyjne.

473. Nr 473/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2012 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce.

472. Nr 472/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

471. Nr 471/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2011 r.

470. Nr 470/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

469. Nr 469/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

468. Nr 468/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Hipotecznej.

467. Nr 467/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2011 r.

466. Nr 466/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2011 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 486 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25