MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zarządzenie Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Kielce

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Kielce

Zarządzenie Nr 167/2010 Prezydenta Miatsa Kielce

w sprawie realizacji obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktach wykonawczych do tej ustawy

561. Nr 561/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

560. Nr 560/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

559. Nr 559/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

558. Nr 558/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce.

Utraciło moc zarządzeniem Nr 75/2014 Prezydenta Miasta Kielce  z dnia 3 marca 2014 r.

557. Nr 557/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce.

556. Nr 556/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

555. Nr 555/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

554. Nr 554/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

553. Nr 553/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

552. Nr 552/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

551. Nr 551/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

550. Nr 550/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

549. Nr 549/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

548. Nr 548/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

547. Nr 547/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.

546. Nr 546/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2010 r.

545. Nr 545/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego należących do Gminy Kielce.

544. Nr 544/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2010 r.
Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26