MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

476. Nr 476/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielc

475. Nr 475/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce

474. Nr 474/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w ktorych będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

 

zmieniające Zarządzenie Nr 454/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2018 r.

473. Nr 473/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r.

472. Nr 472/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 r.

471. Nr 471/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

w Zarządzeniu Nr 512/2017, zmienionym Zarządzeniem Nr 353/2018 wprowadza się zmiany: Załącznik nr 6 i Załącznik nr 8

470. Nr 470/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu połozonego w Kielcach przy ul.Świerkowej

469. Nr 469/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Lecha (cz.dz.1153/22)

468. Nr 468/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zastępstwa Prezydenta Miasta Kielce na czas nieobecności

467. Nr 467/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r.

466. Nr 466/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej (działka nr 91/9)

465. Nr 465/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie nabycia prawa własności  nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej (działka nr 89/17)

464. Nr 464/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Lecha

463. Nr 463/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej (wg ewidencji gruntów przy ul. Lecha)

462. Nr 462/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2019

461. Nr 461/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej

460. Nr 460/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r.

459. Nr 459/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zagórskiej

458. Nr 458/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2018 r.

457. Nr 457/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2018 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 477 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 24