MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

388. Nr 388/2017 z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy K.H.Kadena (dz. nr 511/8)

387. Nr 387/2017 z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej (dz.nr 614/1)

382. Nr 382/2017 z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie powołania w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do nabycia w drodze umowy nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy Kielce z przeznaczeniem pod budowę dróg oraz oceny zasadności nabywania pozostałej, po przejęciu na cele drogowe, części nieruchomości

381. Nr 381/2017 z dnia 14 września 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

380. Nr 380/2017 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

379. Nr 379/2017 z dnia 14 września 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

378. Nr 378/2017 z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wojciecha Szczepaniaka

377. Nr 377/2017 z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach w Osiedlu Na Stoku

376. Nr 376/2017 z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

375. Nr 375/2017 z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie ustalenia „ Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce"

374. Nr 374/2017 z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mielczarskiego

373. Nr 373/2017 z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia  gruntu położonego w Obicach gmina Morawica

372. Nr 372/2017 z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

371. Nr 371/2017 z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w okresie 15 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

370. Nr 370/2017 z dnia 1 września 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

369. Nr 369/2017 z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

368. Nr 368/2017 z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce

367. Nr 367/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

366. Nr 366/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

365. Nr 365/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Robotniczej

Wyświetlanie 1 - 20 z 381 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 20