MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

460. Nr 460/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowania inwestycji pn. "Budowa pięciu budynków wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą przy ul. Lecha w Kielcach"

459. Nr 459/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektów planów finansowych na 2018 r.

458. Nr 458/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

456. Nr 456/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące październik-grudzień w roku akademickim 2017/2018

455. Nr 455/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Kielce wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami Prawa Handlowego oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

454. Nr 454/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji windykacji w zakresie należności cywilnoprawnych i niepodatkowych  należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących udzielania ulg

453. Nr 453/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Na Stadion

452. Nr 452/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy A. Grottgera

451. Nr 451/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Gustawa Morcinka

450. Nr 450/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik

449. Nr 449/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kotlicach gmina Chmielnik

448. Nr 448/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej

447. Nr 447/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2017 r.

446. Nr 446/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2017 r.

445. Nr 445/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej

444. Nr 444/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej

443. Nr 443/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej

442. Nr 442/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Sandomierskiej i Gustawa Morcinka

441. Nr 441/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy W. Witosa

440. Nr 440/2017 z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu (drogi koniecznej)

Wyświetlanie 1 - 20 z 459 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 23