MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

481. Nr 481/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

480. Nr 480/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

479. Nr 479/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

478. Nr 478/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego

 

zmieniające Zarządzenie Nr 192/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

 Utraciło moc Zarządzeniem Nr 334/2016 z dn.15.09.2016 r.

477. Nr 477/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Transportowców

476. Nr 476/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

475. Nr 475/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

474. Nr 474/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatkó jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

473. Nr 473/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce

472. Nr 472/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

471. Nr 471/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2015

470. Nr 470/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r.

469. Nr 469/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej

468. Nr 468/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie prowadzenia systematycznego monitoringu funduszy unijnych pozyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta Kielce

467. Nr 467/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

466. Nr 466/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

465. Nr 465/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2016

464. Nr 464/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne

463. Nr 463/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2015 r.

462. Nr 462/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce  na 2015 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 482 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25