MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

463. Nr 463/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

462. Nr 462/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

461. Nr 461/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

w planie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 r.

460. Nr 460/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Zapomnianej

459. Nr 459/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2015

458. Nr 458/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r.

457. Nr 457/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

456. Nr 456/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 r.

455. Nr 455/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach

454. Nr 454/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kielce

453. Nr 453/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w sporcie w roku 2014

452. Nr 452/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013-2016

451. Nr 451/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania  i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce

Tracą moc zarządzenia: Nr 464/2010 z dn. 2 listopada 2010 r., Nr 75/2014

z dn. 3 marca 2014 r., Nr 76/2014 z dn. 3 marca 2014 r.

450. Nr 450/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

449. Nr 449/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014 r.

448. Nr 448/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku położonego przy ulicy Ściegiennego 137 w Kielcach

447. Nr 447/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

446. Nr 446/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowychdochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

445. Nr 445/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 21 w Kielcach, ul. Krakowska 15 a

444. Nr 444/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2014 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 464 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 24