MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

187. Nr 187/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesie

186. Nr 186/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Dereniowej

185. Nr 185/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w Kielcach

181. Nr 181/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

180. Nr 180/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

179. Nr 179/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zasad w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wydatków w kwocie nie mniejszej niż 10.000,00 zł i nie większej niż 100.000 zł oraz powyżej 100.000 zł w Urzędzie Miasta Kielce oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce

178. Nr 178/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Stefana Okrzei

177. Nr 177/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

176. Nr 176/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Orzechowej i Jałowcowej

175. Nr 175/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce

 

zmiana dot. Zarządzenia Nr 277/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

174. Nr 174/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

173. Nr 173/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie dostosowania zbiorczego zestawienia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 rok w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce

172. Nr 172/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie dostosowania budżetu Miasta Kielce na 2019 rok w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce

171. Nr 171/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie powołania wspólnych Inspektorów Ochrony Danych, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 stycznia 2019 r., zmienione Zarządzeniemu:   Nr 19/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., Nr 113/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 153/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

170. Nr 170/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

169. Nr 169/2019 z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów

168. Nr 168/2019 z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów dla absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie na miesiące marzec-czerwiec w roku akademickim 2018/2019

167. Nr 167/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Kielcach

166. Nr 166/2019 z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych w Kielcach

165. Nr 165/2019 z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Wyświetlanie 1 - 20 z 184 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 10