MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

21. Nr 21/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

W Zarządzeniu Nr 512/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., zmienionym Zarządzeniami: Nr 353/2018 z dnia 26 września 2018 r. oraz Nr 471/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1.

20. Nr 20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

18. Nr 18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Świerkowej

17. Nr 17/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnycyh przygotowań obronnych w mieście Kielce w 2019 r.

16. Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Kielce w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza

15. Nr 15/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza (dz. nr 950/3)

14. Nr 14/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

13. Nr 13/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielc

12. Nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Kielce

11. Nr 11/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

10. Nr 10/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielc

9. Nr 9/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Kielce oraz świadczących usługi na rzecz Miasta Kielce w 2019 r.

8. Nr 8/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2019.

7. Nr 7/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Kielcach

6. Nr 6/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2020"

5. Nr 5/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020"

4. Nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2017-2020"

3. Nr 3/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Kielce

2. Nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

1. Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania wspólnych Inspektorów Ochrony Danych, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kielce oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kielce