MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

325. Nr 325/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Hożej.

324. Nr 324/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

323. Nr 323/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

322. Nr 322/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ujednolicenia terminów trwania użytkowania wieczystego Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Armatury" w Kielcach na nieruchomościach położonych w Kielcach przy ulicy Kryształowej

321. Nr 321/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

320. Nr 320/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2019 r.

319. Nr 319/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

316. Nr 316/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

315. Nr 315/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką

314. Nr 314/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

313. Nr 313/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

312. Nr 312/2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i podległych Miastu Kielce jednostek organizacyjnych

311. Nr 311/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

310. Nr 310/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach

309. Nr 309/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kielce.

308. Nr 308/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

307. Nr 307/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

306. Nr 306/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń strategii rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce

305. Nr 305/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Krakowskiej.

304. Nr 304/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Krakowskiej.

Wyświetlanie 1 - 20 z 323 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 17