MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

449. Nr 449/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

448. Nr 448/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

447. Nr 447/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

446. Nr 446/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce

445. Nr 445/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

444. Nr 444/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

443. Nr 443/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

442. Nr 442/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

441. Nr 441/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.

 w sprawie przyznania w 2014 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce

440. Nr 440/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r.

439. Nr 439/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2014

438. Nr 438/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

 w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miasta Kielce

437. Nr 437/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Inwentaryzacji

436. Nr 436/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

 w sprawie realizacji inwestycji pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kielckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i alei Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ulicy Podklasztornej do ulicy Massalskiego wraz ze skrzyżowaniami

435. Nr 435/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

434. Nr 434/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

433. Nr 433/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego

432. Nr 432/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Zarządzenie utraciło moc Zarządzeniem Nr 428/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

431. Nr 431/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach

430. Nr 430/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2013 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 447 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 23