MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

461. Nr 461/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

460. Nr 460/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Urzędniczej.

459. Nr 459/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Kielce i Urzędu Miasta Kielce.

458. Nr 458/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na rok 2010.

457. Nr 457/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Husarskiej.

456. Nr 456/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kryształowej.

455. Nr 455/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

454. Nr 454/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.

453. Nr 453/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

452. Nr 452/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zlecenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. Chałubińskiego 36.

451. Nr 451/2009 z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicach Zagnańskiej i Robotniczej 5.

450. Nr 450/2009 z dnia 23 grudnia 2009r.

w sprawie odbywania się ceremonii ślubnych w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach.

449. Nr 449/2009 z dnia 23 grudnia 2009r.

uchylające zarządzenie Nr 128/2007 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego.

448. Nr 448/2009 z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Kielce.

447. Nr 447/2009 z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

446. Nr 446/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Leopolda Staffa.

445. Nr 445/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miasta uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

444. Nr 444/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 rok.

443. Nr 443/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne.

442. Nr 442/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Wyświetlanie 1 - 20 z 461 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 24