MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli działań administracji publicznej na rzecz bezdomnych.