MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach, w związku z kontrolą doraźną w zakresie spraw kadrowo-płacowych w latach 2013-2014.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków oraz dochodów i wydatków.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki, Spraw Obywatelskich, Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Geoparku Kielce w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, dochodów i wydatków oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcachw związku z kontrolą problemowąw zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków,a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziału Podatków Urzędu Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Teatru Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach oraz Dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynkóww Kielcachw związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunkóworazdochodów i wydatków.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków oraz przychodów i kosztów.