MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. F.Malskiej w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora AP Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o. Oddział w Kielcach.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Wnioski pokontrone

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zakładu Obsługi
i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej w Kielcach.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Niepublicznego Przedszkola Mały  Świat w Kielcach.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowegow Kielcach w związku z kontrolą problemowąw zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunkóworaz dochodów i wydatkówbudżetowych.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziału Rozwoju
i Rewitalizacji MiastaUrzędu Miasta Kielce w związku z kontrolą problemową
w zakresie terminowości załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.