MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Kielcach oraz Przedszkola Samorządowego nr 34 w Kielcach

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziału Księgowości Urzędu i Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 24 w Kielcach oraz Przedszkola Samorządowego nr 30
w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej My Future w Kielcach  w związku z kontrolą problemową
w zakresie prawidłowości danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy, prawidłowości rozliczenia dotacji oraz w zakresie przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Zarządu Edukacja KRAM Sp. z o.o. w Kielcachw związku z kontrolą problemową w zakresie sprawdzenia danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji oraz miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji, przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce w 2016 roku.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 35 w Kielcach w związku z kontrolą doraźną w zakresie prawidłowościi celowości wydatkowania środków z budżetu jednostki za okres od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 marca2017r.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Kielcach  w związku z kontrolą doraźną w zakresie gospodarki finansowej jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Szkół Start Edukacja (Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealnej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Medycznej) prowadzonych przez Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora szkół niepublicznych Centrum Edukacji „Pro Civitas" w Kielcachw związku z kontrolą doraźną w zakresie sprawdzenia danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji oraz miesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji, przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiegow Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, dochodówi wydatków budżetowych oraz przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych za okres od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 06 października 2017r.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, przychodów i kosztów oraz przestrzegania przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kielcew związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadań, związanych z rejestracją noworodków oraz rejestracją zgonów, a także prowadzenia archiwalnych aktów stanu cywilnego i wydawania odpisów aktów stanu cywilnegoza okres od dnia01 stycznia 2016r. do chwili obecnej.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „DIAMENT" oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Jaś i Małgosia"  z siedzibą w Kielcach, ul. Bodzentyńska 44A.