MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziałów Inwestycji; Mieszkalnictwa; Podatków; Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości wdrożenia i stosowania przepisów znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków, a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach oraz p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach w związku z kontrolą doraźną w zakresie prawidłowości pracy systemu parkingowego wraz z systemem poboru opłat.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Wydziałach Architektury i Urbanistyki, Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich, Komunikacji i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta Kielce.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51.

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1w Kielcach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach.