MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Inwestycji, Mieszkalnictwa, Podatków, Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przy ul. Zgoda 31.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącymim. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kielcach oraz Szkole Podstawowej Nr 34 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Architektury i Urbanistyki, Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich, Komunikacji i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika z siedzibą  w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 15 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Kieleckim Teatrze Tańca.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach ul. Mielczarskiego 51.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w niepublicznym Przedszkolu im. Św. S. Faustyny „Serduszko" w Kielcach przy ul. Mieszka I 48, dla którego osobą prowadzącą jest Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Kielcach w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w „Baby Home" - Niepublicznym Przedszkolu o profilu angielskim S.C. A. Czerwiak, I. Dziarmaga z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 50 lok. C-D  w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.