MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

 

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 przez Panią Agnieszkę Zawieruchę w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 maja 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez  Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Kielcach w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach, Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Kielcach oraz zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Robót Drogowych w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej, ul. Tarnowska 10 w Kielcach i w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul Żeromskiego 4/6 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Edukacji, Kultury i Sportu, Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Środowiska i Usług Komunalnej oraz Biurze Planowania Przestrzennego.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce budżetowej – Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach w zakresie prawidłowości przyznawania miejsc w „sezonowych ogródkach piwnych”.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 27 przez Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w prywatnych szkołach prowadzonych przez Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Sp. z o.o. ul. Warszawska 28/15a, 25-312 Kielce w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Architektury i Urbanistyki, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Organizacyjnym, Budżetu, Spraw Obywatelskich oraz Komunikacji i Działalności Gospodarczej.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w prywatnym przedszkolu im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Kolegium Świętej Rodziny, Kielce, ul. Żeromskiego 3 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

 

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez Centrum Oświatowo - Wychowawcze „Edukacja” w Kielcach, ul. Panoramiczna 3/13 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.