MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Kielcach oraz Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Budżetu, Inwestycji, Księgowości Urzędu oraz Kultury i Promocji Miasta.

Sprawiozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Kielcach oraz Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Kielcach

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej My Future z siedzibą w Kielcach, ul. Daleka 40B/2 
w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych w Kielcach przez Edukacja KRAM Sp. z o.o.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce w 2016 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w Kielcach.

Sprawozdania z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkołach Start Edukacja (Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Policealnej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Medycznej) prowadzonych przez Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w szkołach prowadzonych
w Kielcach przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Kielcach,
ul. Paderewskiego 55 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych Centrum Edukacji „Pro Civitas" w Kielcach prowadzonych przez Bednarski i Kot sp.j.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziałach Gospodarki Nieruchomościami, Rozwoju i Rewitalizacji Miasta i Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach w spraw organizacyjno – prawnych, gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, dochodów i wydatków oraz przestrzegania przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2016 r.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym „DIAMENT" oraz w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Jaś i Małgosia", dla których organem prowadzącym jest  Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska z siedzibą w Kielcach, ul. Bodzentyńska 44A.

Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2