MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Akademii Kreatywności Niepublicznym  Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Kielcach przy ul. Okrzei 47/51 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym „Baja Patataja" prowadzonym w Kielcach przy ul. Prostej 13/1B w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia2014 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach przy ul. Barwinek 33 w zakresie spraw kadrowo-płacowych w latach 2013-2014.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczym prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23 w zakresie prawidłowości rozliczania i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia2014 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziałach Architektury i Urbanistyki, Spraw Obywatelskich, Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami  i Geodezji  Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Geoparku Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce w 2014 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Podatków Urzędu Miasta Kielce.

Sprwozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach oraz Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.