MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach oraz Domu Pomocy Społecznej im. F.Malskiej w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych w Kielcach przez AP Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Sprawozdznie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg
w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Żłobku Samorządowym Nr 12 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi
i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w organizacjach pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce w 2015 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydziałach Architektury i Budownictwa, Spraw Przestrzennych, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi, a także Podatków Urzędu Miasta Kielce.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu Mały Świat w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej wSpecjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Kielcach.

Sprawozdanie zkontroli

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2015 roku.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach.

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Wydziale Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Wydziale Mieszkalnictwa, Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce.