MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 343285 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 339857 - 2010; data zamieszczenia: 29.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego ...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 338039 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 331575 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 323421 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311653 - 2010 data 04.11.2010 r.

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia w BZP: 313975-2010; data zamieszczenia: 05. 11. 2010 r.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 311653 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Przedmiotem zamówienia jest wymiana hydrantów ...

Kielce: Przedmiotem zamówienia jest wymiana hydrantów pożarowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 332958 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego
oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 277741 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych
Numer ogłoszenia: 275931 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego ...

Kielce: Wykonanie robót remontowych pomieszczenia węzła cieplnego oraz schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 302356 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej

Kielce: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Warszawskiej i Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 245691 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Kielce: Wykonanie systemu audiowizualnego z wykorzystaniem ...

Kielce: Wykonanie systemu audiowizualnego z wykorzystaniem monitorów LED na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Kielcach
Numer ogłoszenia: 204749 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 199829 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Kielce: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Numer ogłoszenia: 181387 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 170187-2010 z dnia 2010-06-29 r

Numer ogłoszenia: 174277 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170187 - 2010 data 29.06.2010 r.

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 171799 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa mebli biurowych

Kielce: Dostawa mebli biurowych
Numer ogłoszenia: 170187 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o numerze 161490-2010 z dnia 2010-06-09 r

Numer ogłoszenia: 150573 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161490 - 2010 data 09.06.2010 r.
Wyświetlanie 1 - 20 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2