MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - Ubezpieczenie

PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 238-340231
Gmina Kielce, ul. Rynek 1, PL-25-303Kielce.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2009, 2009/S 212-306150)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 228285 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227511 - 2009 data 01.12.2009 r.

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej ...

Kielce: Wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku UM Rynek
Numer ogłoszenia: 227511 - 2009; data zamieszczenia: 01.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania ...

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
Numer ogłoszenia: 407558 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne ...

Kielce: Wywóz nieczystości i całoroczne utrzymanie chodników wokół budynków Urzędu Miasta Kielce
przy ul. Rynek 1, Szymanowskiego 6, Strycharska 6 i Mazurskiej 48 w sezonie 2010 r
Numer ogłoszenia: 220813 - 2009; data zamieszczenia: 25.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego ...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 215263 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 395816 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 212-306150
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 165115 - 2009; data zamieszczenia: 29.09.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157243 - 2009 data 16.09.2009 r.

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych
Numer ogłoszenia: 157243 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce ...

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
Numer ogłoszenia: 149859 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych ...

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 287450 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów.
Numer ogłoszenia: 110431 - 2009; data zamieszczenia: 13.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego...

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego.
Numer ogłoszenia: 108359 - 2009; data zamieszczenia: 09.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego...

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego
na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 154758 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 151748 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego (szt. 1).
Numer ogłoszenia: 135412 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kielce: Zakup samochodu osobowo-towarowego (szt. 1)
Numer ogłoszenia: 116602 - 2009; data zamieszczenia: 22.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 81108 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu...

Kielce: Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu
i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - etap III

Numer ogłoszenia: 69944 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wyświetlanie 1 - 20 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2