MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-50/09

Kielce: Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę hydrauliczną, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego
Numer ogłoszenia: 126705 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Or.III.341-3-63/09

Kielce: Dostawa i montaż stacji pomiarowej monitorującej stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz poziom hałasu na Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach
Numer ogłoszenia: 383310 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-61/09

Kielce: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce

przetarg niograniczony Or.III.341-3-67/09

Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2010 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Or.III.341-3-68/09

17/02/2010    S33    Informacje dodatkowe

PL-Kielce: Usługi bankowe
2010/S 33-046403

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Or.III.341-3-68/09

28/01/2010    S19    Informacje dodatkowe

PL-Kielce: Usługi bankowe
2010/S 19-025497

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Or.III.341-3-68/09

02/02/2010    S22    Informacje dodatkowe

PL-Kielce: Usługi bankowe
2010/S 22-030345

Sprostowane ogłoszenia o zamówieniu Or.III.341-3-62/09

28/11/2009    S230    Informacje dodatkowe

PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu

2009/S 230-329304

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-66/09

Kielce: Świadczenie usług pocztowych i uiszczanie w formie skredytowanej (z dołu) w 2010 roku opłat za przesyłki o wadze powyżej 50 gram oraz świadczenie krajowych i zagranicznych usług kurierskich i uiszczanie opłat w formie skredytowanej (z dołu) w 2010 roku

Zmiana ogłoszenia Or.III.341-3-66/09

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 421218-2009 z dnia 2009-12-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania krajowych oraz zagranicznych przesyłek listowych zwykłych i poleconych o wadze powyżej 50 gram (ekonomicznych i priorytetowych) wraz z usługami...
Termin składania ofert: 2009-12-16


Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-68/09

23/12/2009    S247    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

PL-Kielce: Usługi bankowe
2009/S 247-354416
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Przetarg nieograniczony Or.III 341-3-71/09

Kielce: Zapewnienie czystości i porządku na gruntach położonych na terenie miasta Kielce, nie posiadających właściciela
Numer ogłoszenia: 8270 - 2010; data zamieszczenia: 11.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-62/09

28/10/2009    S208    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu

2009/S 208-298976

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu na

"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Miasta Kielce w wysokości 21.702.134,00 zł"
 

30/10/2009    S210    Informacje dodatkowe

 

PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu

2009/S 210-300867

Sprostowanie ogłoszenia Or.III.341-3-59/09

07/11/2009    S215    Informacje dodatkowe

PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu

2009/S 215-309221

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Or.III.341-3-59/09

10/11/2009    S216    Informacje dodatkowe
PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu
2009/S 216-310495

Przetarg nieograniczonyOr.III.341-3-64/09

Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-53/09

Kielce: Wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 137219 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-54/09

Kielce: Wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu badania stanu prawnego nieruchomości zabudowanych
Numer ogłoszenia: 288762 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-58/09

Kielce: Wykonanie usług stanowiących identyfikację i badanie staniu prawnego nieruchomośc
Numer ogłoszenia: 162295 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wyświetlanie 1 - 20 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4