MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

przetarg nieograniczony Or-III.271.61.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach
Numer ogłoszenia: 278359 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or-III.271.59.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2014 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
Numer ogłoszenia: 519004 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.57.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
Numer ogłoszenia: 499836 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.55.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 472532 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.53.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 435300-2013 z dnia 2013-10-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału sanitarnego z rur kamionkowych glazurowanych Ø200 mm o długości około 390,5 m na odcinku od K12 do S51 wraz z odcinkami należącym do sieci do granicy nieruchomości z rur PVC Ø160/5,5 mm SN12...
Termin składania ofert: 2013-11-14


Numer ogłoszenia: 455702 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Or-III.271.51.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 434818-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce współfinansowanego przez...
Termin składania ofert: 2013-11-04

Numer ogłoszenia: 452010 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Or-III.271.51.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 434818-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pn. Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce współfinansowanego przez...
Termin składania ofert: 2013-11-04

Numer ogłoszenia: 441956 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

przetarg nieograniczony Or-III.271.53.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 435300 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 434818 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

przetarg nieograniczony Or-III.271.52.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy
Numer ogłoszenia: 221413 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.54.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki w ramach projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
Numer ogłoszenia: 218245 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.49.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Wykonanie prac geodezyjnych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
Numer ogłoszenia: 211867 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Or-III.271.50.271.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie prac geodezyjnych - czynności technicznych związanych z rozgraniczeniem nieruchomości
Numer ogłoszenia: 410738 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.47.2013

Kielce: Realizacja I etapu budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zespół budynków mieszkalnych, segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 410650 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

przetarg nieograniczony Or-III.271.48.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki
Numer ogłoszenia: 207719 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.45.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Wykonanie usług na potrzeby Miasta Kielce polegających na sporządzeniu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw Skarbu Państwa w księgach wieczystych
Numer ogłoszenia: 380500 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.44.2013

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 357302 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.43.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlu Ostrogórka w Kielcach
Numer ogłoszenia: 355612 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dialog konkurencyjny Or-III.271.42.2013

Zamawiający na stronie: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne udostępnia wzory dokumentów


Kielce: Opracowanie strategicznych dokumentów rozwojowych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
Numer ogłoszenia: 354626 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.41.2013

s strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlu Ostrogórka w Kielcach
Numer ogłoszenia: 329390 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wyświetlanie 1 - 20 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3