MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-57/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 330788 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-54/10

Kielce: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej, Dobrzyńskiej, Poleskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 318110 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-55/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 319600 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-49/10

Numer ogłoszenia: 301044 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia - przetarg nieograniczony Or.III.341-3-50/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 252835-2010 z dnia 2010-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego obejmującego boiska: do piłki ręcznej i do koszykówki, oznaczonej w projekcie budowlanym jako Etap I, polegającej w szczególności na: a)zmianie istniejącej...
Termin składania ofert: 2010-09-30


Numer ogłoszenia: 260735 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-49/10

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 295924 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Prtzetarg nieograniczony Or.III.341-3-50/10

Kielce: Przebudowa boisk - Etap I w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 przy ul. Górniczej 64 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 252835 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-46/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 266118 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-47/10

Kielce: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej, Dobrzyńskiej, Poleskiej w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-45/10

Kielce: Budowa kanału sanitarnego w ul. Petyhorskiej i w ul. Stefana Batorego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 232549 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-43/10

Kielce: Przebudowa węzła cieplnego w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
Numer ogłoszenia: 258358 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-41/10

Wymiana pokrycia stropodachu i przebudowa kominów na Żłobku Samorządowym nr 13 w Kielcach, ul.Romualda

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-42/10

Kielce: Budowa wodociągu w ul. Iwanowa Szajnowicza w Kielcach
Numer ogłoszenia: 197101 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or III.341-3-39/10

Kielce: Budowa szaletu publicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 214034 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-36/10

Kielce: Wykonanie II etapu zadania pn.: Budowa centrum energii odnawialnych dla potrzeb edukacyjnych jednostek oświatowych Miasta. Infrastruktura energetyczna przyjazna dla środowiska, w budynku II L.O. im. J. Śniadeckiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 188717 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zmiana ogłoszenia w postępowaniu Or.III.341-3-34/10

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 173265-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji oświetlenia parkowego na terenie Parku XXX-lecia i terenach przyległych, w tym: 39 latarni, ok. 1400 mb linii kablowej YAKY4 x 35mm2, szafa oświetlenia ulicznego
Termin składania ofert: 2010-07-19

przetarg nieograniczony Or.III.341-3-38/10

Kielce: Budowa skateparku w Kielcach, ul. Krakowska, Pakosz
Numer ogłoszenia: 207964 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-37/10

Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Triasowej
i Massalskiego w Kielcach


przetarg nieograniczony Or.III.341-3-33/10

Kielce: Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta - odcinek od km 0,00 w ul. Gwarków do km 1+576 w ul. Grunwaldzkiej w Kielcach

Przetarg nieograniczony Or.III.341-3-31/10

Kielce: Budowa wodociągu w ul. Iwanowa Szajnowicza w Kielcach
Numer ogłoszenia: 190524 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wyświetlanie 1 - 20 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2