MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

przetarg nieograniczony Or-III.271.69.2012

głoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 483140-2012 z dnia 2012-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku wielorodzinnego z lokalem pracy administracyjnej, trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o łącznej pow. użytkowej budynku ok. 759,84 m2, wraz z instalacjami wewnętrznymi m.in.: wody, kanalizacji...
Termin składania ofert: 2012-12-18


Numer ogłoszenia: 507948 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Przetarg nieograniczony Or-III.271.70.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2013 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

przetarg nieograniczony Or-III.271.69.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa budynków mieszkalnych Złota Jesień przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - ETAP I
Numer ogłoszenia: 483140 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Or-III.271.66.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Numer ogłoszenia: 474266 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.67.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Przygotowanie, druk oraz powielenie w wersji elektronicznej publikacji na potrzeby realizacji projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Numer ogłoszenia: 463352 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

P nieograniczony Or-III.271.65.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc
Numer ogłoszenia: 463192 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or-III.271.63.2012 zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 236547-2012 z dnia 2012-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Miasta Kielce, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych...
Termin składania ofert: 2012-11-16


Numer ogłoszenia: 241481 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

przetarg nieograniczony Or-III.271.61.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Obsługa dziesięciu szaletów miejskich na terenie miasta Kielce w latach 2013 - 2014.
Numer ogłoszenia: 448730 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.63.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Przetarg nieograniczony Or-III.271.62.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne
Kielce: Dostawa wydawnictw promujących Miasto Kielce
Numer ogłoszenia: 439544 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

przetarg nieograniczony Or-III.271.57.2012 zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215559-2012 z dnia 2012-10-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Miasta Kielce, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych...
Termin składania ofert: 2012-10-18


Numer ogłoszenia: 224303 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetarg nieograniczony Or-III.271.58.2012

Kielce: Dostawa materiałów promujących Miasto Kielce
Numer ogłoszenia: 402570 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

przetarg nieograniczony Or-III.271.57.2012 zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215559-2012 z dnia 2012-10-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce

przetarg nieograniczony Or-III.271.56.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Rozbudowa kablowej sieci światłowodowej od budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 do Centrum Monitoringu Miejskiego przy ul. Ściegiennego 8 (Stadionu) poprzez Budynek Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 392936 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Grupowe ubezpieczenie pracowników Urzędu Miasta Kielce ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci
Numer ogłoszenia: 215559 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

Zmiana ogłoszenia - Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2012

06/10/2012    S193    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
PL-Kielce: Usługi udzielania kredytu
2012/S 193-316434

Przetarg nieograniczony Or-III.271.55.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła
Numer ogłoszenia: 369596 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

przetarg nieograniczony Or-III.271.53.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 343010 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

Przetarg nieograniczony Or-III.271.54.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce (PONE)
Numer ogłoszenia: 338554 - 2012; data zamieszczenia: 10.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.51.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 47 000 000,00 zł dla Gminy Kielce
Wyświetlanie 1 - 20 z 72 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4