MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or-III.271.6.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne


 Wymiana krzyża powstańczego na Górze Brusznia w Kielcach

 

Dialog konkurencyjny Or-III.271.52.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

na stronie www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne udostępniono wyłącznie wzory dokumentów


Kielce: Analiza i ocena działań podejmowanych przez Miasto Kielce w obszarze promocji gospodarczej oraz wdrożenie w ramach projektu pilotażowego rekomendacji wypracowanych w trakcie analizy

przetarg nieograniczony Or-III.271.29.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 118069 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

przetarg nieograniczony Or-III.271.22.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 79799 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 63302 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014

Przetarg nieograniczony Or-III.271.30.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Uzupełnienie i aktualizacja Bazy Danych Ofert Inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 109387 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

Przetarg nieograniczony Or-III.271.28.2012

Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Włoch dla laureatów konkursu Zielony Patrol

przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2012

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 94242 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.63.2011

Kielce: Wykonanie oceny zanieczyszczenia powietrza dioksynami i furanami na terenie miasta Kielce

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.65.2011

Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2012 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
Numer ogłoszenia: 413702 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011

Przetarg nieograniczony Or-III.271.1.64.2011

Kielce: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
Numer ogłoszenia: 397658 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.62.2011

Kielce: Świadczenie w 2012 roku usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania krajowych i zagranicznych przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz świadczenie w 2012 roku krajowych i zagranicznych usług kurierskich.
Numer ogłoszenia: 391904 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.60.2011

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 309426-2011 z dnia 2011-09-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce. Projekt jest...
Termin składania ofert: 2011-10-06

Numer ogłoszenia: 313876 - 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.60.2011

Kielce: Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce
Numer ogłoszenia: 309426 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

Przetarg nieograniczony Or-III.271.1.59.2011

Kielce: Opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 288598 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

przetarg nieograniczony Or-III.271.1.58.2011

Kielce: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn: Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I, realizowanego przez Gminę Kielce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

Przetarg nieograniczony Or-III.271.1.57.2011

Wykonanie dla potrzeb Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach usług polegających na: 1. wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy, 2. wykonaniu zdjęć ukośnych i skaningu laserowego i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, 3. opracowaniu Modelu 3D (budynki 3D, zieleń 3D) na podstawie w/w danych.

Przetarg nieograniczony Or-III.271.1.56.2011

Kielce: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce

przetarg nieograniczony Or-III271.1.53.2011

Kielce: Budowa wodociągu w ul. Janowskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 264366 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.1.49.2011

Kielce: Dekoracja Miasta Kielce z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2011 r. i Nowego Roku 2012
Numer ogłoszenia: 243206 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wyświetlanie 1 - 20 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5