MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Przetarg nieograniczony Or-III.271.19.2013

Kielce: Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Holandii i Belgii dla laureatów konkursu Zielony Patrol
Numer ogłoszenia: 182038 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.14.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Dwa długoterminowe kredyty bankowe w łącznej wysokości 36 960 000,00 złotych dla Gminy Kielce

Przetarg nieograniczony Or-III.271.15.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej
w Kielcach, ul. Radiowa 1

Numer ogłoszenia: 172206 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

przetarg nieograniczony Or-III.271.16.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8
Numer ogłoszenia: 172326 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

przeetarg nieograniczony Or-III.271.13.2013

Kielce: Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 163040 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.12.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Przetarg nieograniczony Or-III.271.11.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 139576 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.10.2013

Kielce: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 96762 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przetarg nieograniczony Or-III.271.9.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
Numer ogłoszenia: 91890 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Or-III.271.8.2013

Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.

przetarg nieograniczony Or-III.271.6.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Uzupełnienie i aktualizacja Bazy Danych Ofert Inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 26083 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przetarg nieograniczony Or-III.271.7.2013

Zorganizowanie autokarowej wycieczki do Hiszpanii dla pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Miasta Kielce

przetarg nieograniczony Or-III.271.4.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Kielce: Budowa wodociągu w ul. Barytowej w Kielcach
Numer ogłoszenia: 54932 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

Przetarg nieograniczony Or-III.271.2.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Kielce: Dostawa wydawnictw turystycznych promujących Kielce

Wyświetlanie 41 - 54 z 54 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3