MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

4. Majątek

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ogłoszenia o zamówieniach publicznych.

6. Konkursy.

Na stanowisko urzędnicze.