MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 3

Z dniem 31 sierpnia 2018 r. Uchwałą nr LII/1178/2018 Rady Miasta KIelce z dnia 8 lutego 2018r. rozwiązano Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach im. Stanisława Staszica, ul. Jagiellońska 28, w skład którego wchodzą:
1) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1,

włączona Uchwałą nr LII/1178/2018 Rady Miasta KIelce z dnia 8 lutego 2018r. do Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach  http://www.bip.kielce.eu/287

2) Technikum nr 10, zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr LIV/1197/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r.