MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

V Liceum Profilowane

 V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlanych w Kielcach zostało zlikwodowane z dniem 1 września 2012 roku Uchwałą nr XXIII/487/2012 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 9 lutego 2012 r. , zgodnie ze zmianami ustawy o systemie oświaty